Naše oči nam omogućuju da doživimo svet u 3 dimenzije sa puno detalja. Ipak, one se lako mogu prevariti. Svi znamo kako se optičke iluzije igraju našim umovima, a sada su dostupne i u 4K videu.

To je presedan u reklamiranju. Zapanjuje kupce. Svi ih primete, i zastanu da bolje pogledaju. Koristimo različite tehnike da izazovemo fenomenalne vizuelne obmane.

Hologram primer 1

Hologram primer 2

Hologram primer 3

Hologram primer 4

Transparentne video brošure za expo

Transparentne video brošure za expo